Algemene voorwaarden

“Door deze app op een platform of apparaat te installeren of te gebruiken, gaat u akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van SLOTS MASTER, Inc (“”Wij””). Voor deze applicatie kan het nodig zijn om persoonlijke informatie te verstrekken, zoals uw naam en e-mailadres, die gebruikt zullen worden in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Deze Servicevoorwaarden (“”Voorwaarden””) vormen een wettelijke overeenkomst tussen u (“”U””) en ons. Door toegang te zoeken tot en gebruik te maken van de Services (games, applicaties, content, activiteiten en services) die door ons worden geleverd, bevestigt u dat u de Voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt hieraan gebonden te zijn. Of u nu geregistreerd bent of niet, als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u de service niet te gebruiken.

Wij behouden ons het recht voor om elk deel van de Service, inclusief de inhoud, te wijzigen of de Service stop te zetten, op elk moment en om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid jegens jou.

In het geval van schending van de voorwaarden kunnen we naar eigen goeddunken een waarschuwing geven, een of al uw accounts die u hebt aangemaakt met behulp van de service beëindigen of opschorten zonder voorafgaande kennisgeving.

DE SERVICE IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR AMUSEMENTSDOELEINDEN. ER WORDT NIET MET ECHT GELD GEGOKT EN ER ZIJN GEEN MOGELIJKHEDEN OM ECHT GELD OF PRIJZEN TE WINNEN. MET HET SPELEN VAN DE GAMES DIE VIA DE SERVICE WORDEN AANGEBODEN, IS GEEN ECHT GELD GEMOEID.

Gebruikslicentie voor services

Door akkoord te gaan met en te voldoen aan deze voorwaarden, wordt u hierbij een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare, beperkte licentie verleend om de service te gebruiken. De Dienst is uitsluitend bedoeld voor uw privé, niet-commerciële amusementsdoeleinden en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Uw licentie om de Dienst te gebruiken is gebonden aan deze Voorwaarden. In geval van schending of indien u niet akkoord gaat met een van deze Voorwaarden, wordt uw licentie om de Dienst te gebruiken onmiddellijk beëindigd en dient u alle gebruik van de Dienst te staken.

In overeenstemming met deze Voorwaarden mag u de Services uitsluitend voor uw eigen niet-commerciële amusementsdoeleinden openen en gebruiken via de webbrowser of -toepassing die door ons, onze serviceproviders en partners wordt geleverd. Het gebruik van de Services voor andere doeleinden is ten strengste verboden. Houd er rekening mee dat deze licentie onderworpen is aan specifieke beperkingen. Elke schending van deze beperkingen bij het gebruik van de Services wordt beschouwd als een schending van deze Overeenkomst, wat kan leiden tot disciplinaire of juridische acties tegen jou of je account. Het is je ten strengste verboden om

 • Betrokkenheid bij valsspelen of het gebruiken, ontwikkelen of verspreiden van softwareprogramma’s zoals “”bots””, “”macro”” softwareprogramma’s of andere “”cheat utility”” softwareprogramma’s of toepassingen die de spelervaring wijzigen op een manier die eerlijk spel ondermijnt;
 • Het verstoren of helpen verstoren van een computer die wordt gebruikt ter ondersteuning van de Services of het verstoren van de ervaring van een andere speler;
 • Bestanden uploaden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, beschadigde bestanden of gegevens of andere soortgelijke software of programma’s bevatten die schade kunnen veroorzaken aan de werking van de diensten of de computers van andere gebruikers;
 • Het uploaden of plaatsen van afbeeldingen die enige vorm van pornografie bevatten, is ten strengste verboden.
 • Het exploiteren van de Services of onderdelen daarvan voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.
 • Het bevorderen of aanmoedigen van illegale activiteiten, zoals hacken, kraken, verspreiden van vervalste software of cheats/hacks voor de Services is ten strengste verboden.
 • Het geheel of gedeeltelijk reproduceren, vertalen, reverse engineeren, wijzigen, demonteren of decompileren van de Services en het maken van afgeleide werken is ten strengste verboden.

Accountinformatie

Om toegang te krijgen tot onze games of ze te spelen, moet je een account aanmaken. Je hebt toegang tot de Services via de website, je account op een sociaal netwerk (bijv. Facebook) of, als je onze mobiele Service gebruikt, een account bij het bedrijf dat je mobiele applicaties levert (bijv. Apple-account). Van tijd tot tijd moet u mogelijk software van derden bijwerken om de service en updates te ontvangen en onze games te spelen. Tijdens het aanmaken van een account moet u mogelijk een wachtwoord kiezen of ons toegang verlenen tot uw accountgegevens van een sociale netwerkservice (aangeduid als “”aanmeldingsgegevens””). De volgende regels zijn van toepassing op de veiligheid van je account en inloggegevens. Voor de toepassing van deze Voorwaarden omvatten verwijzingen naar Account- en Inloggegevens alle accountgegevens, zoals gebruikersnamen, wachtwoorden of beveiligingsvragen, al dan niet specifiek aangemaakt voor het gebruik van de Dienst, die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst (bijvoorbeeld accountgegevens voor een account van een sociale netwerkdienst van waaruit toegang wordt verkregen tot de Dienst):

 • Het is ten strengste verboden om uw account of inloggegevens te delen of ongeautoriseerde toegang toe te staan die de veiligheid van uw account in gevaar kan brengen. We zullen nooit om uw wachtwoord vragen of antwoorden op uw wachtwoordbeveiligingsvragen opvragen.
 • Als u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging, verlies, diefstal, onbevoegde bekendmaking van inloggegevens of onbevoegde toegang tot uw account, breng ons dan onmiddellijk op de hoogte en wijzig uw inloggegevens.
 • U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw inloggegevens en u zult verantwoordelijk worden gehouden voor alle activiteiten en aankopen die met uw inloggegevens worden gedaan, ongeacht of deze door u zijn geautoriseerd of niet. Vergeet niet uit te loggen of uw account af te sluiten na elke sessie.
 • Alle acties die via uw account worden uitgevoerd, zelfs als deze niet door u zijn uitgevoerd, vallen onder uw verantwoordelijkheid. Het gebruik van uw Account voor activiteiten die in strijd zijn met de Voorwaarden of anderszins ongepast of illegaal zijn, kan leiden tot beëindiging van uw Account.

U MOET 18 JAAR OF OUDER ZIJN OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN.

De Service is uitsluitend bedoeld voor amusementsdoeleinden en is bedoeld voor gebruik door personen van 21 jaar of ouder. Door de Services te gebruiken, bevestigt u dat u 18 jaar of ouder bent. Als je tussen de 18 en 21 jaar oud bent, bevestig je ook dat je wettelijke voogd de Voorwaarden heeft bekeken en ermee akkoord gaat.

Het is uw verantwoordelijkheid om de toegang tot uw Account door minderjarigen jonger dan 18 jaar te controleren en te beperken. U erkent dat elk ongeoorloofd gebruik van de Service door minderjarigen, evenals elk ongeoorloofd gebruik van uw creditcard of ander betaalmiddel door minderjarigen, uw eigen verantwoordelijkheid is.

Het hebben van meerdere accounts per platform of sociaal netwerk is ten strengste verboden. Het is essentieel dat u uw echte identiteit en informatie gebruikt wanneer u een account aanmaakt, uitsluitend voor uzelf.

Als je een veroordeelde zedendelinquent bent, is het ten strengste verboden om een account aan te maken of gebruik te maken van onze service. Ook als je eerder bent verwijderd of verbannen van het spelen van een van onze games, is het niet toegestaan om een account te hebben of onze service te gebruiken.

Zorg ervoor dat je over de benodigde apparatuur beschikt, zoals een computer, mobiel apparaat of tablet, om verbinding te maken met onze service. Je bent verantwoordelijk voor alle bijbehorende kosten, inclusief internetverbinding of mobiele kosten, evenals data- of mobiel gebruik om onze service te downloaden en te gebruiken.

Het niet voldoen aan een van de bovengenoemde verplichtingen kan resulteren in verlies of schade waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. We behouden ons het recht voor om gebruikersnamen zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen of terug te vorderen, inclusief gevallen waarin een gebruikersnaam inbreuk maakt op de rechten van derden.

Houd er rekening mee dat uw gebruikersnaam, naam en profielfoto openbaar zijn en dat zoekmachines deze informatie kunnen indexeren. Wanneer u uw account aanmaakt of bijwerkt, dient u correcte en volledige informatie te verstrekken, waaronder uw naam, geboortedatum, e-mailadres en, in sommige gevallen, betalingsinformatie. Deze informatie wordt behandeld en gebruikt in overeenstemming met ons Privacybeleid, Aanvullende voorwaarden en toepasselijke wetgeving. Zorg ervoor dat u ons tijdig voorziet van nauwkeurige en bijgewerkte informatie.

U hebt de mogelijkheid om het gebruik van de service op elk gewenst moment te beëindigen en ons te verzoeken het actieve gebruik van uw gegevens te staken door de instructies in het privacybeleid te volgen. Tenzij lokale wetten anders bepalen, zijn wij niet verplicht om terugbetalingen, voordelen of compensatie te bieden als u besluit om uw account te verwijderen.

Koppelingen naar derden

Onze Services kunnen links bevatten naar websites van derden of verkopers die je optionele Services en/of upgrades (zoals in-game valuta) kunnen aanbieden in ruil voor deelname aan promotieaanbiedingen. Houd er rekening mee dat sommige van deze websites aparte kosten in rekening kunnen brengen, die niet zijn inbegrepen in de kosten die aan ons worden betaald. Alle kosten of verplichtingen die voortvloeien uit uw interacties met deze derden zijn uitsluitend uw verantwoordelijkheid. We geven geen garanties met betrekking tot de inhoud, goederen en/of diensten die worden aangeboden door derden, zelfs als ze zijn gekoppeld aan onze Services. Bovendien kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor claims met betrekking tot dergelijke inhoud, goederen en/of diensten. De gelinkte sites vallen buiten onze controle en kunnen gegevens verzamelen of persoonlijke informatie van u vragen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor hun inhoud, zakelijke praktijken, privacybeleid of voor het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van informatie door deze sites. De opname van een link is louter voor het gemak en mag niet worden opgevat als een goedkeuring van de gelinkte sites door ons.

Afwijzing van garantie

Wij garanderen geen ononderbroken of foutloze Services, de correctie van defecten, of dat de Services vrij zullen zijn van virussen of andere schadelijke componenten. WE WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, EN NIET-INBREUK. Uw toegang tot en gebruik van de Services is geheel op eigen risico. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige door jou geleden schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van gegevens, spelsituaties, items of personages als gevolg van vertragingen, niet-leveringen, fouten, systeemuitval, verkeerde leveringen of dienstonderbrekingen die door ons of door jouw fouten en/of nalatigheden of die van een andere gebruiker zijn veroorzaakt.

U erkent dat uw gebruik van de Service volledig op eigen risico is. Wij, samen met onze functionarissen, directeuren, werknemers en agenten, wijzen hierbij alle garanties af, expliciet of impliciet, in verband met de Service en uw gebruik ervan. Deze garanties omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verhandelbaarheid, titel, geschiktheid voor een specifiek doel, niet-inbreuk, bruikbaarheid, autoriteit, nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid. Wij geven geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van de service of de inhoud van gekoppelde sites en aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor:

(i) Fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden in de inhoud;
(ii) Persoonlijk letsel of materiële schade als gevolg van uw toegang tot en gebruik van de Service;
(iii) onbevoegde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers, persoonlijke informatie of financiële informatie die daarop is opgeslagen;
(iv) onderbreking of beëindiging van verzending van of naar de Service;
(v) Bugs, virussen, Trojaanse paarden of vergelijkbare schadelijke elementen die door derden naar of via de service worden verzonden; of
(vi) fouten of weglatingen in enige inhoud of enig verlies of schade opgelopen als gevolg van het gebruik van enige inhoud gepost, gemaild, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Dienst.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij, alsmede onze directeuren, functionarissen, agenten, aannemers, partners en werknemers, zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige speciale, directe, indirecte, incidentele, bijzondere, bestraffende of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van gederfde winst of verloren gegevens, voortvloeiend uit uw gebruik van de service of andere materialen op de service, ongeacht of deze is gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad of enige andere wettelijke theorie, zelfs indien wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt voor zover toegestaan door de wet in het toepasselijke rechtsgebied. U erkent uitdrukkelijk dat wij niet verantwoordelijk zijn voor inzendingen door gebruikers of lasterlijk, aanstootgevend of illegaal gedrag door derden en dat u alle risico’s op schade of letsel als gevolg van dergelijk gedrag op u neemt.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, neemt u de verantwoordelijkheid op u om ons, onze directeuren, functionarissen, agenten, aannemers, partners en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van enig verlies, aansprakelijkheid, claim, eis, schade, kosten, uitgaven, inclusief redelijke advocaatkosten. Dit geldt voor:
(i) Uw gebruik van en toegang tot de Service,
(ii) Uw schending van enige voorwaarde uiteengezet in deze Voorwaarden,
(iii) Uw schending van rechten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, eigendomsrechten of privacyrechten,
(iv) Elke claim dat een door u geplaatste Gebruikersinhoud schade heeft veroorzaakt aan een derde partij,
(v) Gebruikerscontent die u plaatst of deelt via de Service.

Houd er rekening mee dat sommige rechtsgebieden de uitsluiting van bepaalde garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zodat de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Wij behouden ons het recht voor deze Servicevoorwaarden op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden regelmatig door te nemen. Als u de service na wijzigingen blijft gebruiken, betekent dit dat u de herziene voorwaarden accepteert. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik te maken van of toegang te krijgen tot de Service. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van wijzigingen in deze voorwaarden.”