Privacybeleid

“GOLD FORTUNE CASINO CO.,LIMITED en de aan haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk aangeduid als “”GOLD FORTUNE CASINO CO.,LIMITED,”” “”wij,”” of “”wij””) hechten veel waarde aan het waarborgen van de privacyrechten van onze online gebruikers (“”gebruikers”” of “”jij””).

Dit Online Privacybeleid (“”Privacybeleid””) is opgesteld om je te informeren over de manier waarop wij de informatie die jij verstrekt met betrekking tot een spel, applicatie of website van GOLD FORTUNE CASINO CO.,LIMITED (“”Dienst””) verzamelen, opslaan, gebruiken, openbaar maken en beheren. Houd er rekening mee dat dit Privacybeleid alleen van toepassing is op informatie die door GOLD FORTUNE CASINO CO.,LIMITED wordt verzameld door middel van het gebruik van de Dienst.

Door gebruik te maken van de Dienst ga je akkoord met dit Privacybeleid en het verzamelen en gebruiken van je persoonlijke gegevens zoals hierin beschreven. Wij kunnen het Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Alle belangrijke wijzigingen in ons Privacybeleid zullen op onze website worden geplaatst en we raden je aan om het Privacybeleid regelmatig door te lezen.

I. INFORMATIE DIE U AAN ONS VERSTREKT

Het belangrijkste doel van het verzamelen van gebruikersinformatie door GOLD FORTUNE CASINO CO.,LIMITED is om onze Service te verbeteren en gebruikers een verbeterde ervaring te bieden.
Wij kunnen niet-persoonlijke identificatiegegevens verzamelen over Gebruikers wanneer zij gebruik maken van de Diensten. Niet-persoonlijke identificatie-informatie kan bestaan uit uw naam, apparaattype, technische informatie over de manier waarop gebruikers verbinding maken met onze Site (zoals het besturingssysteem en de internetproviders die worden gebruikt) en andere soortgelijke informatie.

Wanneer u gebruik maakt van de Service, hebben wij de mogelijkheid om alle informatie die u ons vrijwillig verstrekt te verzamelen en te bewaren in overeenstemming met ons beleid. De aard van de persoonlijke informatie die voor de bovengenoemde activiteiten wordt verzameld, varieert dienovereenkomstig. “”Persoonlijke informatie”” verwijst naar alle gegevens over u die kunnen worden gebruikt om met u in contact te komen of u te identificeren. Voorbeelden van persoonlijke gegevens zijn: (1) uw naam en (2) uw e-mailadres. Daarnaast kunnen we informatie over u verkrijgen door (1) uw betrokkenheid bij en deelname aan prikborden, (2) uw e-mailvragen aan onze klantenservice of (3) uw aankoop van een virtueel item. Aangezien een externe site de transactie van aankopen van virtuele items beheert, hebben wij geen toegang tot uw creditcardgegevens of factureringsgegevens. We raden u aan het privacybeleid van de externe serviceprovider te lezen. GOLD FORTUNE CASINO CO.,LIMITED kan ook niet-persoonlijke informatie opvragen, waaronder, maar niet beperkt tot: (1) uw leeftijd of geboortedatum, (2) uw geslacht, (3) technische informatie met betrekking tot de manier waarop Gebruikers verbinding maken met de Dienst, zoals besturingssystemen en internet serviceproviders, en andere soortgelijke informatie, (4) uw voorkeurswebsites, vriendeninformatie en fanpagina’s (gezamenlijk aangeduid als “”niet-persoonlijke informatie””). In gevallen waarin persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens tegelijkertijd worden verzameld, kan GOLD FORTUNE CASINO CO.,LIMITED de gegevens samenvoegen in een poging om de gebruikerservaring te verbeteren, de kwaliteit en waarde van de Diensten te verhogen en te analyseren hoe de Dienst wordt gebruikt. Bovendien kunnen alle gegevens die niet persoonlijk identificeerbaar zijn, zonder beperkingen worden verzameld, opgeslagen, gebruikt, bekendgemaakt en beheerd. We behouden ons het recht voor om zonder beperkingen analyses, modellen en andere werkproducten te genereren en te gebruiken die zijn gebaseerd op de samenvoeging van persoonlijke en niet-persoonlijke informatie. Elk gebruik dat uw identiteit onthult, valt echter onder dit Privacybeleid.

De service registreert ook details over het spelen van games, waaronder uw hoge scores of de duur van gamesessies. Daarnaast heb je de mogelijkheid om extra informatie over jezelf te delen binnen de service, zoals in games of op message boards. Houd er rekening mee dat alle interacties met andere spelers als openbaar en naar eigen goeddunken worden beschouwd.

II. INFORMATIE VERZAMELD VIA UW GEBRUIK VAN DE DIENST

Telkens wanneer u de Dienst bezoekt, kunnen we geaggregeerde informatie verzamelen zoals internetprotocoladressen, browsertype en -taal, verwijzings-/uitstappagina’s en URL’s, platformtype, aantal klikken, domeinnamen, landingspagina’s, bezochte pagina’s, de volgorde van die pagina’s, de hoeveelheid tijd die op specifieke pagina’s wordt doorgebracht en de datum en tijd van dergelijke activiteit. We gebruiken deze informatie om de service beter af te stemmen op uw interesses, efficiëntere klantenondersteuning te bieden en de algehele gebruikerservaring te verbeteren.

We kunnen cookies en andere technologieën gebruiken om gepersonaliseerde inhoud te leveren en de efficiëntie van uw interacties met de Services te verbeteren. Een cookie is een klein gegevensbestand dat we overbrengen naar de harde schijf van uw computer om de computer van een gebruiker snel te identificeren en bepaalde informatie over het bezoek van de gebruiker te onthouden, zoals voorkeuren of een gebruikersnaam en wachtwoord. De Dienst stuurt cookies naar uw computer wanneer u de inhoud van een spel van GOLD FORTUNE CASINO CO., LIMITED opent of bekijkt. Informatie die is opgeslagen in een cookie kan worden gekoppeld aan uw persoonlijke informatie voor doeleinden zoals het verbeteren van de kwaliteit van de dienst, het afstemmen van aanbevelingen op uw interesses en het verbeteren van de bruikbaarheid van de Dienst. U kunt cookies te allen tijde uitschakelen, hoewel dit uw toegang tot bepaalde functies van de Dienst kan beperken. Wanneer u een locatiegeschikte Dienst gebruikt, kunnen wij informatie verzamelen en verwerken over uw realtime geografische locatie, die anoniem wordt verkregen en u niet persoonlijk identificeert. Deze locatiegegevens worden door ons gebruikt om op locatie gebaseerde producten en diensten aan te bieden en te verbeteren.

III. OPENBAARMAKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Je erkent en gaat ermee akkoord dat we bij gelegenheid specifieke persoonlijke informatie kunnen vrijgeven aan onze strategische partners en andere dienstverleners (zoals informatieverwerkers en orderuitvoerders) om ons te ondersteunen bij het verbeteren en aanbieden van onze producten en diensten. Onder geen enkele omstandigheid zal de door jou verstrekte informatie openbaar worden gemaakt, verhuurd, geleased, uitgeleend, verkocht of anderszins vrijwillig worden verspreid aan niet-gelieerde derden, met uitzondering van gelieerde partijen van GOLD FORTUNE CASINO CO., LIMITED, en de informatie zal uitsluitend worden gebruikt voor het leveren en verbeteren van de Dienst.

U begrijpt verder en gaat ermee akkoord dat wij verplicht kunnen zijn persoonlijke gegevens te openbaren indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of indien wij te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke openbaring redelijkerwijs noodzakelijk is om aansprakelijkheid te voorkomen, te voldoen aan juridische procedures (met inbegrip van huiszoekingsbevelen, dagvaardingen, statuten of gerechtelijke bevelen) of om onze rechten, eigendommen of het welzijn van het publiek te beschermen. Houd er rekening mee dat GOLD FORTUNE CASINO CO., LIMITED niet verplicht is om de geldigheid van een huiszoekingsbevel, dagvaarding of ander soortgelijk overheidsverzoek in twijfel te trekken of aan te vechten.

Verder kunnen klantgegevens in het geval van een fusie, overname, reorganisatie, faillissement of soortgelijke omstandigheden worden overgedragen aan de opvolger of rechtverkrijgende van GOLD FORTUNE CASINO CO., LIMITED, indien dit is toegestaan en wordt uitgevoerd in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

IV. LINKS

De Dienst kan hyperlinks naar andere websites bevatten. De aanwezigheid van deze links of getoonde banners of advertenties houdt echter niet in dat GOLD FORTUNE CASINO CO., LIMITED enige derde partij onderschrijft of goedkeurt. Het is geen indicatie van enige connectie met deze derde partij. GOLD FORTUNE CASINO CO., LIMITED aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het privacybeleid van deze externe websites die je vanuit de Dienst wilt bezoeken. Wij raden u ten zeerste aan het privacybeleid van deze websites te lezen zodra u de Dienst verlaat.

V. WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN UW INFORMATIE

Als u de informatie die TRIWIN over u heeft wilt inzien, bijwerken, corrigeren of verwijderen, of als u aanvullende vragen hebt, raadpleeg dan de GDPR-pagina en neem contact met ons op. Houd er rekening mee dat het verwijderen van al deze informatie kan resulteren in het deactiveren van je account. Als u uw gegevens uit ons systeem wilt verwijderen, neem dan contact met ons op en wij zullen alles in het werk stellen om aan uw verzoek te voldoen, op voorwaarde dat wij niet wettelijk verplicht zijn om de gegevens te bewaren.

VI. BEVEILIGING

We hebben redelijke technische, fysieke, administratieve en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies, ongeautoriseerde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. We kunnen echter niet garanderen dat onbevoegde derden nooit in staat zullen zijn deze veiligheidsmaatregelen te omzeilen of uw persoonlijke gegevens voor ongepaste doeleinden te gebruiken. Houd er bovendien rekening mee dat e-mail- en berichtensystemen, evenals andere coderingsmethoden zoals SSL-beveiligde communicatiekanalen, niet als veilig worden beschouwd. Daarom raden we het indienen van persoonlijke informatie via deze kanalen af. Het is uw verantwoordelijkheid om te zorgen voor de veiligheid van alle persoonlijke informatie die u in dergelijke gevallen deelt.

VII. BELEID VOOR KINDEREN

We zijn toegewijd aan het beschermen van de privacy van kinderen die het internet gebruiken. We vragen of verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13. In het geval dat we ons bewust worden van het onopzettelijk verzamelen van persoonlijke informatie van een kind jonger dan 13, of als u ons op de hoogte stelt dat een kind jonger dan 13 persoonlijke informatie heeft verstrekt, zullen we er alles aan doen om de informatie onmiddellijk te verwijderen.

VIII. OVERHEIDSWETGEVING

Dit Privacybeleid en uw gebruik van de Services zijn onderworpen aan de wetgeving van Hongkong. Elk meningsverschil tussen beide partijen met betrekking tot dit beleid of uw gebruik van deze site zal uitsluitend worden opgelost via het Hong Kong International Arbitration Centre (“”HKIAC””).

IX. INTERNATIONAAL GEBRUIK

Dit Privacybeleid is opgesteld om te voldoen aan de wetten en voorschriften van Hongkong, terwijl ons beoogde publiek wereldwijd is. Wanneer u onze website vanuit uw land bezoekt, neemt u de bijbehorende risico’s op u. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te voldoen aan de wet- en regelgeving van Hongkong. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan alle lokale wetten, regels en voorschriften met betrekking tot online gedrag en toegang tot de website.

X. TOESTEMMING

Door uw gegevens aan ons door te geven, stemt u uitdrukkelijk in met de overdracht en opslag ervan in onze database in overeenstemming met de bepalingen in dit Privacybeleid.”