Villkor och bestämmelser

“Genom att installera eller använda denna app för någon plattform eller enhet godkänner du användarvillkoren och integritetspolicyn för SLOTS MASTER, Inc (“”Vi””). Denna applikation kan kräva att du tillhandahåller personlig information, såsom ditt namn och din e-postadress, som kommer att användas i enlighet med vår sekretesspolicy.

Dessa användarvillkor (“”Villkor””) utgör ett juridiskt avtal mellan dig (“”Du””) och oss. Genom att komma åt och använda tjänsterna (spel, applikationer, innehåll, aktiviteter och tjänster) som tillhandahålls av oss bekräftar du att du har läst, förstått och samtyckt till att vara bunden av villkoren. Oavsett om du är registrerad eller inte, om du inte samtycker till dessa villkor, vänligen avstå från att använda tjänsten.

Vi förbehåller oss rätten att ändra någon del av Tjänsten, inklusive dess innehåll, eller avbryta Tjänsten, när som helst och av vilken anledning som helst, utan föregående meddelande eller ansvar gentemot dig.

I händelse av brott mot villkoren kan vi utfärda en varning, avsluta eller stänga av något eller alla dina konton som skapats med hjälp av tjänsten utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande.

TJÄNSTEN ÄR ENDAST AVSEDD FÖR NÖJESÄNDAMÅL. DEN INNEBÄR INTE SPEL MED RIKTIGA PENGAR ELLER GER MÖJLIGHETER ATT VINNA RIKTIGA PENGAR ELLER PRISER. ATT SPELA DE SPEL SOM ERBJUDS VIA TJÄNSTEN INNEBÄR INTE ATT MAN SPELAR OM RIKTIGA PENGAR.

Användningslicens för tjänster

Genom att godkänna och följa dessa villkor beviljas du härmed en personlig, icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-sublicensierbar, återkallelig, begränsad licens för att använda tjänsten. Tjänsten är endast avsedd för ditt privata, icke-kommersiella underhållningsändamål och ska inte användas för något annat ändamål. Vänligen notera att din licens att använda Tjänsten är bunden av dessa Villkor. I händelse av överträdelse eller om du inte samtycker till något av dessa villkor, kommer din licens att använda tjänsten omedelbart att avslutas, och du är skyldig att upphöra med all användning av tjänsten.

I enlighet med dessa villkor får du komma åt och använda tjänsterna endast för dina egna icke-kommersiella underhållningssyften via den webbläsare eller applikation som tillhandahålls av oss, dess tjänsteleverantörer och partners. Det är strängt förbjudet att använda tjänsterna för något annat ändamål. Observera att denna licens är föremål för specifika begränsningar. Varje överträdelse av dessa begränsningar vid användning av tjänsterna ska betraktas som ett brott mot detta avtal, vilket kan leda till disciplinära eller rättsliga åtgärder mot dig eller ditt konto. Du är strängt förbjuden att göra följande:

 • Delta i fusk eller använda, utveckla eller distribuera programvaror såsom “”bots””, “”macro”” programvaror eller någon annan “”cheat utility”” programvara eller program som ändrar spelupplevelsen på ett sätt som undergräver fair play;
 • Störa eller hjälpa till att störa någon dator som används för att stödja tjänsterna eller störa någon annan spelares upplevelse;
 • Ladda upp filer som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, tidsinställda bomber, korrupta filer eller data eller någon annan liknande programvara eller program som kan orsaka skada på driften av tjänsterna eller andra användares datorer;
 • Det är strängt förbjudet att ladda upp eller publicera bilder som innehåller någon form av pornografi.
 • Det är inte tillåtet att utnyttja tjänsterna eller någon av dess komponenter för kommersiella ändamål.
 • Det är strängt förbjudet att främja eller uppmuntra olagliga aktiviteter, såsom hacking, cracking, distribution av förfalskad programvara eller fusk/hack för tjänsterna.
 • Det är strängt förbjudet att reproducera, översätta, bakåtkompilera, modifiera, demontera eller dekompilera tjänsterna, helt eller delvis, och att skapa härledda verk.

Kontoinformation

För att komma åt eller spela våra spel är det nödvändigt att skapa ett konto. Du kan komma åt tjänsterna via webbplatsen, ditt sociala nätverkskonto (t.ex. Facebook) eller, om du använder vår mobila tjänst, ett konto hos det företag som tillhandahåller dina mobila applikationer (t.ex. Apple-konto). Från tid till annan kan du behöva uppdatera programvara från tredje part för att ta emot Tjänsten, uppdateringar och spela våra spel. Under processen för att skapa ett konto kan du behöva välja ett lösenord eller ge oss tillgång till din kontoinformation från en social nätverkstjänst (så kallad “”inloggningsinformation””). Följande regler styr säkerheten för ditt konto och din inloggningsinformation. I dessa villkor inkluderar hänvisningar till konto och inloggningsinformation all kontoinformation, såsom användarnamn, lösenord eller säkerhetsfrågor, oavsett om de skapats specifikt för att använda tjänsten eller inte, som används för att komma åt tjänsten (till exempel kontoinformation för ett socialt nätverkstjänstkonto från vilket tjänsten nås):

 • Det är strängt förbjudet att dela ditt konto eller din inloggningsinformation eller tillåta obehörig åtkomst som kan äventyra säkerheten för ditt konto. Vi kommer aldrig att begära ditt lösenord eller begära svar på dina lösenordssäkerhetsfrågor.
 • Om du blir medveten om ett säkerhetsintrång, förlust, stöld, obehörigt utlämnande av inloggningsuppgifter eller obehörig åtkomst till ditt konto ska du omedelbart meddela oss och ändra dina inloggningsuppgifter.
 • Du är ensam ansvarig för att upprätthålla sekretessen för dina inloggningsuppgifter, och du kommer att hållas ansvarig för alla aktiviteter och inköp som görs med dina inloggningsuppgifter, oavsett om du har godkänt dem eller inte. Kom ihåg att logga ut eller avsluta ditt konto efter varje session.
 • Alla åtgärder som utförs via ditt konto, även om de inte utförs av dig, kommer att vara ditt ansvar. Om du använder ditt konto för aktiviteter som bryter mot villkoren eller på annat sätt är olämpliga eller olagliga kan det leda till att kontot avslutas.

DU MÅSTE VARA 18 ÅR ELLER ÄLDRE FÖR ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA.

Tjänsten är endast avsedd för nöjesändamål och är avsedd att användas av personer som är 21 år eller äldre. Genom att använda Tjänsterna bekräftar du att du är 18 år eller äldre. Om du är mellan 18 och 21 år bekräftar du också att din vårdnadshavare har granskat och godkänt Villkoren.

Det är ditt ansvar att övervaka och begränsa åtkomst till ditt konto för minderåriga under 18 år. Du bekräftar att all obehörig användning av Tjänsten av minderåriga, liksom all obehörig användning av ditt kreditkort eller annat betalningsinstrument av minderåriga, är ditt eget ansvar.

Det är strängt förbjudet att ha flera konton per plattform eller socialt nätverk. Det är viktigt att du använder din riktiga identitet och information när du skapar ett konto, enbart för dig själv.

Om du är dömd för sexualbrott är det strängt förbjudet att skapa ett konto eller använda vår tjänst. Om du tidigare har tagits bort eller förbjudits från att spela något av våra spel får du inte heller ha ett konto eller använda vår tjänst.

Se till att du har den utrustning som krävs, t.ex. en dator, mobil enhet eller surfplatta, för att ansluta till vår tjänst. Du är ansvarig för alla tillhörande avgifter, inklusive internetanslutnings- eller mobilavgifter, samt data- eller mobilanvändning för att ladda ner och använda vår tjänst.

Underlåtenhet att uppfylla någon av ovan nämnda skyldigheter kan leda till förlust eller skada för vilken vi inte är ansvariga. Vi förbehåller oss rätten att ta bort eller återkräva användarnamn utan föregående meddelande, inklusive fall där ett användarnamn inkräktar på en tredje parts rättigheter.

Tänk på att ditt användar-ID-nummer, namn och profilbild kommer att vara allmänt tillgängliga, och sökmotorer kan indexera denna information. När du skapar eller uppdaterar ditt konto ska du ange korrekt och fullständig information, inklusive namn, födelsedatum, e-postadress och, i vissa fall, betalningsinformation. Denna information kommer att hanteras och användas i enlighet med vår integritetspolicy, ytterligare villkor och tillämpliga lagar. Vänligen se till att du förser oss med korrekt och uppdaterad information i rätt tid.

Du har möjlighet att när som helst sluta använda Tjänsten och begära att vi upphör med aktiv användning av dina uppgifter genom att följa de instruktioner som anges i Sekretesspolicyn. Såvida inte lokala lagar föreskriver annat är vi inte skyldiga att tillhandahålla återbetalningar, förmåner eller kompensation om du beslutar att radera ditt konto.

Länkar till tredje part

Våra Tjänster kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller leverantörer som kan erbjuda dig valfria Tjänster och/eller uppgraderingar (såsom spelvaluta) i utbyte mot att du deltar i kampanjerbjudanden. Observera att vissa av dessa webbplatser kan ta ut separata avgifter, som inte ingår i några avgifter som betalas till oss. Eventuella avgifter eller skyldigheter som uppstår i din interaktion med dessa tredje parter är helt och hållet ditt ansvar. Vi lämnar inga garantier avseende innehåll, varor och/eller tjänster som erbjuds av någon tredje part, även om de är länkade från våra tjänster. Vi ska inte heller hållas ansvariga för några anspråk som rör sådant innehåll, sådana varor och/eller tjänster. De länkade webbplatserna ligger utanför vår kontroll och kan samla in data eller begära personuppgifter från dig. Vi frånsäger oss allt ansvar för deras innehåll, affärsmetoder, sekretesspolicyer eller för insamling, användning eller utlämnande av information från dessa webbplatser. Inkluderingen av en länk är endast för bekvämlighet och ska inte tolkas som ett godkännande av oss av de länkade webbplatserna.

Friskrivning från garanti

Vi garanterar inte oavbrutna eller felfria tjänster, korrigering av defekter eller att tjänsterna kommer att vara fria från virus eller andra skadliga komponenter. VI FRÅNSÄGER OSS UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER ANVÄNDNING, OCH ICKE-INTRÅNG. Din åtkomst till och användning av tjänsterna sker helt på egen risk. Vi kan inte ta ansvar för eventuella skador som du drabbas av, inklusive men inte begränsat till förlust av data, spel, objekt eller karaktärer till följd av förseningar, uteblivna leveranser, fel, systemavbrott, felleveranser eller serviceavbrott som orsakas av oss eller av dina eller någon annan användares fel och/eller försummelser.

Du bekräftar att din användning av tjänsten sker helt på egen risk. Vi, tillsammans med våra tjänstemän, direktörer, anställda och agenter, frånsäger oss härmed alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, kopplade till tjänsten och din användning av den. Dessa garantier inkluderar men är inte begränsade till säljbarhet, äganderätt, lämplighet för ett specifikt ändamål, icke-intrång, användbarhet, auktoritet, noggrannhet, fullständighet och aktualitet. Vi lämnar inga garantier eller utfästelser avseende riktigheten eller fullständigheten i tjänstens innehåll, eller innehållet på länkade webbplatser, och tar inget ansvar för något:

(i) Felaktigheter, misstag eller felaktigheter i innehållet;
(ii) Person- eller egendomsskada till följd av din åtkomst till och användning av Tjänsten;
(iii) Obehörig åtkomst till eller användning av våra säkra servrar, personlig information eller finansiell information som lagras där;
(iv) Avbrott eller upphörande av överföring till eller från Tjänsten;
(v) Buggar, virus, trojanska hästar eller liknande skadliga element som överförs till eller genom Tjänsten av tredje part; eller
(vi) fel eller utelämnanden i något innehåll eller någon förlust eller skada som uppstått till följd av användningen av något innehåll som publicerats, e-postats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten.

Begränsning av ansvar

Vi, liksom våra direktörer, tjänstemän, agenter, entreprenörer, partners och anställda, ska inte vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för några speciella, direkta, indirekta, tillfälliga, speciella, straffande eller följdskador, inklusive förlorade vinster eller förlorade data, som härrör från din användning av tjänsten eller annat material på tjänsten, vare sig baserat på garanti, kontrakt, tort eller någon annan juridisk teori, även om vi har blivit underrättade om möjligheten till sådana skador. Denna ansvarsbegränsning gäller i den utsträckning som tillåts enligt lag i tillämplig jurisdiktion. Du bekräftar uttryckligen att vi inte ansvarar för användarinlämningar eller ärekränkande, stötande eller olagligt beteende från tredje part, och att du tar på dig alla risker för skada eller skada som uppstår till följd av sådant beteende.

Genom att godkänna dessa villkor tar du på dig ansvaret för att ersätta och hålla oss, våra styrelseledamöter, tjänstemän, agenter, entreprenörer, partners och anställda skadeslösa mot alla förluster, ansvar, anspråk, krav, skador, kostnader, utgifter, inklusive rimliga advokatarvoden. Detta gäller för:
(i) Din användning av och tillgång till tjänsten,
(ii) Din överträdelse av något villkor som beskrivs i dessa villkor,
(iii) Din överträdelse av tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, egendom eller integritetsrättigheter,
(iv) Eventuella påståenden om att ett användarinlägg från dig har orsakat skada för en tredje part,
(v) Allt användarinnehåll som du publicerar eller delar via tjänsten.

Observera att vissa jurisdiktioner kanske inte tillåter uteslutning av vissa garantier eller begränsningar av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, så ovanstående begränsningar kanske inte gäller för dig.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst och utan föregående meddelande. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa villkor. Din fortsatta användning av tjänsten efter eventuella ändringar innebär att du accepterar de reviderade villkoren. Om du inte samtycker till att följa dessa villkor, vänligen avstå från att använda eller komma åt tjänsten. Det är ditt ansvar att hålla dig informerad om eventuella ändringar av dessa villkor.”