Integritetspolicy

“GOLD FORTUNE CASINO och dess dotterbolag (gemensamt kallade “GOLD FORTUNE CASINO”, “”oss”” eller “”vi””) är fast beslutna att skydda våra online-användares (“”användare”” eller “”du””) integritetsrättigheter.

Denna integritetspolicy (“”Integritetspolicy””) har utformats för att ge dig information om hur vi samlar in, lagrar, använder, avslöjar och hanterar den information du tillhandahåller i förhållande till något spel, applikation eller webbplats (“”Tjänst””) från GOLD FORTUNE CASINO. Observera att denna sekretesspolicy endast gäller information som samlas in från GOLD FORTUNE CASINO genom användning av tjänsten.

Genom att använda tjänsten samtycker du till denna sekretesspolicy och insamling och användning av din personliga information som beskrivs häri. Vi kan ibland uppdatera sekretesspolicyn. Alla betydande ändringar av vår sekretesspolicy kommer att publiceras på vår webbplats, och vi uppmuntrar dig att granska sekretesspolicyn regelbundet.

I. INFORMATION SOM DU LÄMNAR TILL OSS

GOLD FORTUNE CASINO huvudsakliga mål med att samla in användarinformation är att förbättra vår tjänst och ge användarna en förbättrad upplevelse.
Vi kan samla in icke-personlig identifieringsinformation om användare när de använder någon av tjänsterna. Icke-personlig identifieringsinformation kan inkludera ditt namn, enhetstyp, teknisk information om användarnas sätt att ansluta till vår webbplats (t.ex. operativsystem och internetleverantörer som används) och annan liknande information.

När du använder tjänsten har vi möjlighet att samla in och behålla all information som du frivilligt tillhandahåller oss i enlighet med våra policyer. Karaktären på den personliga information som samlas in för ovannämnda aktiviteter varierar i enlighet med detta. “”Personuppgifter”” avser alla uppgifter om dig som kan användas för att komma i kontakt med dig eller identifiera dig. Exempel på personuppgifter kan vara: (1) ditt namn och (2) din e-postadress. Dessutom kan vi få information från dig genom (1) ditt engagemang och deltagande i tjänstens anslagstavlor, (2) dina e-postförfrågningar till vår kundsupport eller (3) ditt köp av någon typ av virtuellt föremål. Eftersom en tredje parts webbplats hanterar transaktionen för köp av virtuella objekt har vi inte tillgång till dina kreditkortsuppgifter eller faktureringsinformation. Vi uppmanar dig att läsa sekretesspolicyn för den tredje partens tjänsteleverantör. GOLD FORTUNE CASINO kan också begära icke-personlig information, som kan inkludera, men inte är begränsad till: (1) din ålder eller födelsedatum, (2) ditt kön, (3) teknisk information om hur Användare ansluter till Tjänsten, såsom operativsystem och internetleverantörer, och annan liknande information, (4) dina föredragna webbplatser, väninformation och fansidor (kollektivt kallade “”icke-personlig information””). I de fall personlig och icke-personlig information samlas in samtidigt kan GOLD FORTUNE CASINO komma att slå samman uppgifterna i syfte att förbättra användarupplevelsen, förbättra kvaliteten och värdet på Tjänsterna samt analysera hur Tjänsten används. Dessutom kan alla uppgifter som inte är personligt identifierbara samlas in, lagras, användas, avslöjas och hanteras utan begränsningar. Vi förbehåller oss rätten att generera och använda analyser, modeller och andra arbetsprodukter som är baserade på sammanslagning av personlig och icke-personlig information utan begränsningar. All användning som avslöjar din identitet kommer dock att omfattas av denna sekretesspolicy.

Tjänsten kommer också att logga detaljer om ditt spelande, inklusive dina high scores eller spelsessionens varaktighet. Dessutom har du möjlighet att dela med dig av ytterligare information om dig själv inom Tjänsten, t.ex. i spel eller på anslagstavlor. Observera att all interaktion med andra spelare anses vara offentlig och sker efter eget gottfinnande.

II. INFORMATION SOM SAMLAS IN FRÅN DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

När du använder tjänsten kan vi samla in samlad information som internetprotokolladresser, webbläsartyp och språk, hänvisande/utgående sidor och webbadresser, plattformstyp, antal klick, domännamn, målsidor, besökta sidor, ordningen på dessa sidor, hur mycket tid som spenderas på specifika sidor samt datum och tid för sådan aktivitet. Vi använder denna information för att bättre anpassa tjänsten till dina intressen, tillhandahålla effektivare kundsupport och förbättra den övergripande användarupplevelsen.

Vi kan använda cookies och annan teknik för att leverera personligt innehåll och förbättra effektiviteten i din interaktion med tjänsterna. En cookie är en liten datafil som vi överför till din dators hårddisk för att snabbt identifiera en användares dator och komma ihåg viss information om användarens besök, till exempel preferenser eller ett användarnamn och lösenord. Tjänsten skickar cookies till din dator när du öppnar eller tittar på innehåll i ett GOLD FORTUNE CASINO CO., LIMITED-spel. Information som lagras i en cookie kan länkas till din personliga information i syfte att förbättra servicekvaliteten, skräddarsy rekommendationer efter dina intressen och förbättra användbarheten av Tjänsten. Du kan inaktivera cookies när som helst, även om det kan begränsa din tillgång till vissa funktioner i Tjänsten. När du använder en platsaktiverad tjänst kan vi samla in och behandla information om din geografiska plats i realtid, som erhålls anonymt och inte identifierar dig personligen. Dessa platsdata används av oss för att tillhandahålla och förbättra platsbaserade produkter och tjänster.

III. UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Du bekräftar och samtycker till att vi ibland kan lämna ut specifika personuppgifter till våra strategiska partner och andra tjänsteleverantörer (t.ex. informationsbehandlare och orderuppfyllare) för att hjälpa oss att förbättra och erbjuda våra produkter och tjänster. Under inga omständigheter kommer din tillhandahållna information att avslöjas, hyras, leasas, lånas, säljas eller på annat sätt frivilligt distribueras till någon orelaterad tredje part, med undantag för anslutna parter till GOLD FORTUNE CASINO CO., LIMITED, och den kommer endast att användas i syfte att leverera och förbättra tjänsten.

Du förstår och godkänner vidare att vi kan vara skyldiga att lämna ut personlig information om det krävs enligt lag eller i god tro att sådant utlämnande är rimligt nödvändigt för att undvika ansvar, följa rättsliga förfaranden (inklusive husrannsakan, stämningar, stadgar eller domstolsbeslut) eller skydda våra rättigheter, egendom eller allmänhetens välbefinnande. Observera att GOLD FORTUNE CASINO CO., LIMITED inte är skyldigt att ifrågasätta eller utmana giltigheten av någon husrannsakan, stämning eller annan liknande myndighetsförfrågan som mottagits.

Dessutom, i händelse av en sammanslagning, förvärv, omorganisation, konkurs eller liknande omständigheter, kan kundinformation överföras till efterträdaren eller förvärvaren av GOLD FORTUNE CASINO CO., LIMITED, om det är tillåtet och utförs i enlighet med tillämplig lag.

IV. LÄNKAR

Tjänsten kan innehålla hyperlänkar till andra webbplatser. Förekomsten av dessa länkar eller några visade banners eller annonser innebär dock inte att GOLD FORTUNE CASINO stöder eller godkänner någon tredje part. Det är inte en indikation på någon anknytning till nämnda tredje part. GOLD FORTUNE CASINO tar inget ansvar för sekretesspolicyn för dessa externa webbplatser som du kan välja att besöka från tjänsten. Vi rekommenderar starkt att du läser sekretesspolicyn för dessa webbplatser när du lämnar Tjänsten.

V. ÄNDRING OCH BORTTAGNING AV DIN INFORMATION

Om du vill granska, uppdatera, korrigera eller ta bort den information TRIWIN har om dig, eller om du har några ytterligare frågor, vänligen se GDPR-sidan och kontakta oss. Var medveten om att radering av all denna information kan leda till att kontot inaktiveras. Om du önskar att ditt register tas bort från vårt system, vänligen kontakta oss, så kommer vi att göra allt vi kan för att tillgodose din begäran, förutsatt att vi inte är juridiskt skyldiga att behålla registret.

VI. SÄKERHET

Vi har vidtagit rimliga tekniska, fysiska, administrativa och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust, obehörig åtkomst, användning, ändring eller utlämnande. Vi kan dock inte garantera att obehöriga tredje parter aldrig kommer att kunna övervinna dessa säkerhetsåtgärder eller använda din personliga information för olämpliga ändamål. Observera också att e-post och meddelandesystem, liksom andra krypteringsmetoder som SSL-säkrade kommunikationskanaler, inte anses vara säkra. Därför avråder vi från att lämna personuppgifter via dessa kanaler. Det är ditt ansvar att säkerställa säkerheten för all personlig information som du delar i sådana fall.

VII. POLICY FÖR BARN

Vi är måna om att skydda integriteten för barn som använder Internet. Vi begär eller samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 18 år. Om vi blir medvetna om att vi oavsiktligt samlar in personuppgifter från ett barn under 18 år, eller om du meddelar oss att ett barn under 18 år har tillhandahållit personuppgifter, kommer vi att göra allt för att omedelbart radera informationen.

VIII. STATLIG LAG

Denna sekretesspolicy och din användning av tjänsterna omfattas av lagstiftningen i Hongkong. Eventuella meningsskiljaktigheter mellan parterna angående denna policy eller din användning av denna webbplats kommer endast att lösas genom Hong Kong International Arbitration Centre (“”HKIAC””).

IX. INTERNATIONELL ANVÄNDNING

Denna sekretesspolicy är utformad för att följa lagar och förordningar i Hongkong, medan vår avsedda publik är världsomspännande. När du besöker vår webbplats från ditt land tar du på dig de risker som är förknippade med detta. Det är ditt eget ansvar att följa alla lokala lagar, regler och förordningar som rör uppförande på nätet och åtkomst till webbplatsen.

X. SAMTYCKE

Genom att överföra dina uppgifter till oss samtycker du uttryckligen till att de överförs och lagras i vår databas i enlighet med bestämmelserna i denna sekretesspolicy.”